www.gedichten-wensen.nl

Ook als mensen sterven op oudere leeftijd is het verdriet niet minder. In onze gedichten begrafenis oma en rouwteksten overleden opa geven we weer wat grootouders voor ons hebben betekend.

Afscheid nemen van je ouders tijdens uitvaart oma of begrafenis opa is een heel emotioneel moment. Veel mensen willen graag iets persoonlijks bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een afscheidsgedicht voor oma of opa.

Ook als mensen sterven op latere leeftijd, kan de context van hun laatste levensfase sterk verschillen. Daarom schreven we enkel specifieke gedichten zoals gedichten overlijden na dementie.

Sterven, een begrafenis, ... is als kind totaal anders dan als volwassene. We hebben daarom ook enkele rouwteksten overleden opa en rouwgedichten overlijden oma geschreven vanuit het standpunt van hun kleinkinderen.

Bij gedichten overlijden oma of teksten overlijden opa benadrukken we hun unieke manier van in het leven staan en tonen onze dankbaarheid voor wat ze voor ons betekend hebben. We waarderen hoe ze ons nog steeds beïnvloeden via hun waarden van oprechtheid en hulpvaardigheid.

oprechte deelnemingteksten condolerengedicht condoleancekaartgedicht afscheid nemen mamaengels gedichten ik mis jerouwgedichten overlijden vaderafscheid nemen collegaafscheid juf overlijden vaderafscheid moeder

Home > Rubrieken gedichten > Rouwgedichten overlijden oma of opa


EEN BEETJE


sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, die vergeet je

het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe

TOON HERMANS

ZORGENVRIJ


voor eeuwig dankbaar
koesteren we in ons hart
onze liefste oma
behulpzaam voor iedereen
leef je voor altijd in ons
vlieg nu maar zorgenvrij rond

SUPER OMA


steeds druk in de weer
voor al je kleinkinderen
een super oma
toonbeeld van optimisme
dankbaar nemen we afscheid

ER BESTAAT GEEN VOORBIJ


dankzij de liefde
bestaat geen het is voorbij
je blijft aanwezig
in ieder die je bezielde
een oma om trots op te zijn

ONZE VRIEND


we zeggen te vlug
't leven is voorbij
wie je was en wat je zei
blijft eeuwig in ons verankerd
vaarwel opa, onze vriend

AFSCHEID NEMEN


je strijd bleef duren
tot je geheel zeker was
dat wij verder konden
toen kon je afscheid nemen
zelfs de humor bleef bij jou

JE VRIENDSCHAP BLOEIT


na een zware strijd
eindelijk rust gevonden
dankbaar voor 't leven
je vriendschap bloeit in ons allen
heelt de droefheid van ons hart

tekst kaartje overlijden opa tekst kaartje begrafenis oma rouwkaart uitvaart oma teksten uitvaart oma teksten overleden opa christelijke teksten overleden opa teksten begrafenis opa