www.gedichten-wensen.nl

Veel mensen zijn op zoek naar christelijke overlijdensgedichten omdat ze in christelijke rouwgedichten de steun vinden in hun geloof bij het verdriet naar aanleiding van begrafenis.

Bij christelijke rouwgedichten kan het geloof en het vertrouwen in de Heer steun betekenen voor de familie. Er zijn christelijke gedichten overlijden baby, maar ook christelijke rouwteksten bij sterven van andere familieleden zoals vader, moeder, broer, zus, opa of oma.

Het overlijden van dieren kan ons, maar kinderen in het bijzonder, sterk aangrijpen. Het sterven van je hond of kat is een ingrijpende gebeurtenis. Ook bij het overlijden van dieren kunnen christelijke overlijdensgedichten steun en troost bieden bij het proces van rouwverwerking.

Bij naast familie wenst u toch iets persoonlijks op de rouwkaart te vermelden. Iets meer dan oprechte deelneming of gecondoleerd.

Tussen onze christelijke overlijdensgedichten vindt u ook enkele gedichten over engelen

Gaat het om afscheid overlijden collega, begrafenis overleden kind of uitvaart best vriend, kies bij voorkeur enkel voor christelijke rouwgedichten als u weet dat de familie steun vindt in het geloof.

oprechte deelnemingteksten condolerengedicht condoleancekaartgedicht afscheid nemen mamaengels gedichten ik mis jerouwgedichten overlijden vaderafscheid nemen collegaafscheid juf overlijden vaderafscheid moeder

Home > Rubrieken gedichten > Christelijke overlijdensgedichten


MENSEN VAN VOORBIJ


de mensen van voorbij
worden niet vergeten
de mensen van voorbij
zijn in een ander weten

bij God mogen zij wonen
daar kan pijn niet komen
de mensen van voorbij
leven vrij in Gods licht

ONS VERDRIET


dit jonge leven
waar zoveel liefde van uitging
zo zien heengaan
is hard en onverteerbaar
God help ons bij dit verdriet

WEDERGEBOORTE


de schijnbare dood
van ons stoffelijk lichaam
gezien door Gods ogen
is de ware geboorte
van een nieuw zielsleven

(naar Hazrat Inayat Khan)

OP VLEUGELS GEDRAGEN


net als een arend
zijn jongen op vleugels draagt
beschermt de Heer ons
vertrouw op Hem met je hart
dan baant Hij voor jou de weg


VEILIG ZIJN


wees niet bang lieverd
in de armen van Jezus
zal je veilig zijn
als de ene deur zich sluit
gaat een andere open

(naar André Gide)

GEEF MIJ


God geef mij geduld
om het onveranderbare
te aanvaarden
God geef mij de moed
om te veranderen wat
veranderbaar is
God geef mij wijsheid
om beiden te onderscheiden

(naar Reinold Niebuhr)

PIJN VERLICHTEN


luister aandachtig
naar de stilte tussen woorden
dan spreekt God tot ons
vertrouw met je hart op de Heer
dan zal Hij pijn verlichten

(naar Ray Grigg)
christelijk gedicht dood baby christelijk gedicht dood kind christelijk gedicht overlijden kind christelijke teksten overleden moeder religieuze teksten afscheid religieuze teksten overlijden religieuze rouwgedichten