www.gedichten-wensen.nl
oprechte deelneming teksten condoleren dood partner gedicht condoleancekaart gedicht afscheid nemen mama engels gedichten ik mis je rouwgedichten overlijden vader
Home > Rubrieken gedichten > Gedichten overlijden echtgenoot

GEDICHTEN OVERLIJDEN PARTNER

Met deze gedichten overleden echtgenoot willen we de partner ondersteunen in zijn/haar rouwverwerking. Deze gedichten overlijden partner kunnen ook op de rouwbrief vermeld worden.

MIJN HERINNERING AAN JOU

ik loop de velden af
van mijn herinnering aan jou
daar waar ik 't liefste was
voel ik een diepe warmte
en zie de weide vol van jou
je armen wijd om lief te hebben
WAT ER WAS

wat wij samen hadden
is niet in woorden te vatten
't is meer dan 't gevoel van
liefde in 't prilste begin
wat was tussen ons
zal nimmer breken als glas
nooit verdampen als wijn
wat er was zal er altijd zijn

(naar J. Mellink)
WAT IS HET LEVEN

wat is het leven
van een mens
een voetstap in het zand
die weer wordt weggevaagd
wanneer de vloed
de grens verplaatst
tussen zee en strand
HOOR IK JE ZEGGEN

je mag bedroefd zijn maar niet wanhopen
verdrink niet in oeverloos verdriet
blijf hoopvol denken en toekomst zien
omhels het leven zoals ik heb geleefd
sterf niet met mij hoor ik je zeggen

(naar Yvonne van Emmerink)

WAT WIJ SAMEN DEELDEN

de leegte vult zich
met onbegrip en woede
later komt pijn, verdriet
vermengd met dankbaarheid
om wat wij samen deelden

GEDICHTEN OVERLEDEN ECHTGENOOT

Als je partner overlijdt staat de wereld stil, zeker als het onverwachts is. Je omgeving - vrienden en familie - ondersteunen jou zo goed als ze kunnen, maar toch gaat iedereen door zijn eigen rouwverwerking.

Deze gedichten overleden partner kunnen gebruikt worden op rouwbrieven, maar zijn in eerste instantie bedoeld om de achtergebleven partner te ondersteunen in zijn/haar proces van verliesverwerking.

Misschien kunnen deze gedichten bij overlijden echtgenote of teksten bij overlijden echtgenoot een aanzet zijn voor de naaste familie om zelf een rouwgedicht te schrijven. Dit kan een sterk helende werking hebben.

Ook bij kinderen die hun moeder of vader verliezen kan het lezen en schrijven van rouwgedichten een steun betekenen. Een manier om emoties te uiten.

Krachtbronnen verschillen sterk van individu tot individu. Sommige mensen halen kracht uit het geloof. Respecteer hierin ieders eigenheid.

sitemap - privacy - copyright